Již od prvopočátku působení bylo prvořadým cílem společnosti Euroekostavby provádění staveb s maximálním důrazem na kvalitu a ohleduplnost k životnímu prostředí. Na základě spokojenosti zákazníků jsme dokázali získat i jednotlivé zakázky v řádech desítek milionů Kč. Některé z nich si Vám zde dovolujeme blíže představit.


STAVBA: Přístavba haly areál Škoda Mladá Boleslav
Termín Realizace: 2020
Objem prací:

 • Výkop+ ukládka
 • Pokládka žlabů
 • Hydroizolace+pokládka geotextilie
 • Betonáž podlahy KSC
 • Kanalizace

Foto:

 

 


STAVBA: Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice
Termín Realizace: 2020 – 2021
Objem prací:

 • Sejmutí ornice
 • Výkop pod objektem a odvoz zeminy na skládku
 • Kompletní kanalizace a drenáže
 • Gabionová zeď
 • Komunikace

Foto:

 

 


 

STAVBA: Oblastní charita Česká Kamenice- výstavba domova se zvláštním režimem
Termín Realizace: 2019 – 2020
Objem prací:

 • Sejmutí ornice
 • Výkop pod objektem a odvoz zeminy na skládku
 • Kompletní kanalizace
 • Komunikace
 • Sadové úpravy

Foto:

 


 

STAVBA: VÝROBNÍ AREÁL AAS MILOVICE
Investor:  AAS Automotive s.r.o.
Termín Realizace: 12/2017 – 8/2018
Objem prací:

 • Demolice zpevněných ploch
 • Výkop, odvoz a uložení betonů
 • Výkop a úprava základové spáry pro halu  7500m2
 • Stabilizace
 • Výkop vsakovacích nádrží cca 8000m3
 • Výkop a pokládka kanalizace
 • Návoz a rozhrnutí štěrků
 • Dodávka a zhotovení komunikací

Foto:

 


 

STAVBA: REZIDENCE WALTROVKA
Investor:  Penta Investments
Termín Realizace: 4/2015 – 12/2017
Objem prací:

 • Sejmutí ornice
 • Výkop objektů a úprava základových spar  45 000 m3
 • Odvoz na skládku
 • Likvidace sutí a betonu
 • Odkop komunikací
 • Stabilizace
 • Demolice opěrných stěn, kolektorů
 • Výkop objektů a úprava základových spar  45 000 m3
 • Výkop kanalizace
  Násypy a zásypy objektů

 


 

STAVBA: BYTOVÝ DŮM „VÍTKOVKA“ UL. KONĚVOVA 
Termín realizace: 1/2015- 4/2015
Objem prací:

 • Výkop objektů a úprava základových spar  10 000 m3
 • Odvoz na skládku
 • Výkop drenáží a čerpacích jímek
 • Úpravy svahů a bezbarierový přístup

 


 

STAVBA: PAVILON ZŠ ŠPITÁLSKÁ
Termín realizace: 11/2016- 12/2016
Objem prací:

 • Sejmutí ornice
 • Hloubení jam
 • Výkop kanalizace
 • Základ pro opěrnou stěnu
 • Odvoz na skládku
 • Zásypy jam a šachet

 

Foto EKIS