STAVBA: REZIDENCE WALTROVKA

Investor: Penta Investments
Termín Realizace: 4/2015 – 12/2017
Objem prací:

 • Sejmutí ornice
 • Výkop objektů a úprava základových spar  45 000 m3
 • Odvoz na skládku
 • Likvidace sutí a betonu
 • Odkop komunikací
 • Stabilizace
 • Demolice opěrných stěn, kolektorů
 • Výkop objektů a úprava základových spar  45 000 m3
 • Výkop kanalizace
  Násypy a zásypy objektů