STAVBA: VÝROBNÍ AREÁL AAS MILOVICE

Investor:  AAS Automotive s.r.o.
Termín Realizace: 12/2017 – 8/2018
Objem prací:

  • Demolice zpevněných ploch
  • Výkop, odvoz a uložení betonů
  • Výkop a úprava základové spáry pro halu  7500m2
  • Stabilizace
  • Výkop vsakovacích nádrží cca 8000m3
  • Výkop a pokládka kanalizace
  • Návoz a rozhrnutí štěrků
  • Dodávka a zhotovení komunikací