AUTODOPRAVA

Od počátku své činnosti společnost EUROEKOstavby s.r.o. provádí nákladní autodopravu pro vlastní potřebu společnosti i dodavatelsky pro externí zájemce. V současné době je naše společnost vybavena automobily MAN a Mercedes Benz pro zabezpečení přepravy převážně sypkých materiálů po silnicích a zpevněných cestách. Vozidla Mercedes Benz, MAN s pohonem 8 x 6 nebo 8 x 8 nebo TATRA 815, TATRA Terno jsou určena pro kombinovanou přepravu silnice / terén nebo jen lehký terén

•    Přepravujeme volně ložené stavební a sypké materiály v rámci celé České nebo Slovenské republiky velkoobjemovými návěsovými soupravami s nosností 28 až 32 tun
•    Zajišťujeme přepravu výkopků nebo těženého materiálu v terénu přívěsovými soupravami nebo sólo vozidly s pohonem 6 x 6, 8 x 6 nebo 8 x 8 s nosností od 13 do 28 tun v rámci staveb, těžebních aktivit, sanací, rekultivací atd.