STAVBA: BYTOVÝ DŮM „VÍTKOVKA“ UL. KONĚVOVA 

Termín realizace: 1/2015- 4/2015
Objem prací:

  • Výkop objektů a úprava základových spar  10 000 m3
  • Odvoz na skládku
  • Výkop drenáží a čerpacích jímek
  • Úpravy svahů a bezbarierový přístup