DEMOLICE

Nedílnou součástí činností, kterými se zabývá společnost EUROEKOstavby s.r.o. je odstraňování staveb, jejich mechanické nebo ruční rozebírání, odstraňování pomocí trhacích prací a celková sanace nebo vyčištění pozemků. Společnost se touto činností zabývá již od počátků svého působení a to buď na stavbách, na kterých jako generální dodavatel nové stavby musí odstranit staré objekty v rámci zakázky, nebo jako specialista provádí odstraňování a demolici staveb, objektů nebo celých areálů v rámci přípravy území pro budoucí záměry.

PROVÁDÍME:

•    Inženýrská činnost
•    Ruční rozebírání objektů pomocí malé mechanizace
•    Mechanické rozebírání objektů těžkou mechanizací
•    Vyklízení objektů a sanace pozemků
•    Destrukce objektů pomocí trhacích prací
•    Recyklace betonové i cihelné suti včetně separace kovů
•    Separace, třídění a likvidace odpadů
•    Celková rekultivace nebo příprava území pro následné činnosti