DOPRAVNÍ STAVBY

Společnost EUROEKOstavby s.r.o. zaměřuje svoji činnost především na výstavbu a rekonstrukce dálnic a pozemních komunikací všech typů, výstavbu cyklistických tras, zpevněných ploch, parkovišť nebo chodníků. Mezi realizovanými projekty se objevují rovněž rekonstrukce či výstavby mostních objektů, zkušenosti máme i se sanacemi sesutých svahů. Působnost společnosti se postupně rozšiřuje na celé území naší republiky.

Kvalitní strojové vybavení a dlouholeté zkušenosti v oboru jsou pro naše obchodní partnery zárukou kvality a vzájemně výhodné spolupráce. Naším cílem je, aby se jméno společnosti stalo jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance symbolem profesionality, kvality a jistoty.

PROVÁDÍME:

•    výstavbu pozemních komunikací všech typů
•    výstavbu chodníků a zpevněných ploch
•    výstavbu cyklistických tras
•    kompletní rekonstrukce komunikací, včetně jejich odvodnění
•    realizaci konstrukčních vrstev pomocí GPS nivelace
•    sanaci svahů