STAVBA: Logistické centrum Jeneč

Termín realizace: 2021
Objem prací:

  • HTÚ
  • Odvoz výkopku z pilot
  • Venkovní kanalizace vč. Štěrbinových žlabů
  • Revizní šachty
  • Trubní tras, přípojka plynu
  • Komunikace
  • Vjezdové rampy, chodníky
  • Zemní práce