STAVBA: Multifunkční budova pro sklad humanitárního materiálu a střelnice

Termín Realizace: 2020 – 2021
Objem prací:

  • Sejmutí ornice
  • Výkop pod objektem a odvoz zeminy na skládku
  • Kompletní kanalizace a drenáže
  • Gabionová zeď
  • Komunikace