EUROEKOstavby s.r.o. je dynamicky se rozrůstající společnost, která na trhu působí od roku 2009. Naše společnost standardně nabízí profesionální dodávky zemních prací, demolicí, výstavby komunikací, kanalizačních systémů, melioračních prací, budování hrází, recyklaci materiálů, autodopravu a vlastní přepravu těžkých strojů, odpadové hospodářství, rekultivaci černých skládek a bývalých těžebních prostor, údržbu zeleně a těžbu dřeva.

Disponujeme moderní technikou, která nám umožňuje provádět práce s vysokou produktivitou a kvalitou. Tato vyhovuje technicky náročnému prostředí pro zemní práce a demolice. Naší předností je vysoká kvalita realizovaných děl, efektivita a rychlost. Vše provádíme v souladu s platnou legislativou vztahující se k životnímu prostředí. Samozřejmostí je také stabilní tým profesionálních a zkušených pracovníků.

Při realizaci zakázek důsledně dodržujeme zásady bezpečnosti práce nejen našich pracovníků, ale všech zúčastněných stran. Práce zabezpečujeme v souladu s platnými legislativními předpisy, obecně závaznými předpisy, normami a požadavky zákazníka.

Působíme na území celé České republiky