STAVBA: Oblastní charita Česká Kamenice- výstavba domova se zvláštním režimem

Termín Realizace: 2019 – 2020
Objem prací:

  • Sejmutí ornice
  • Výkop pod objektem a odvoz zeminy na skládku
  • Kompletní kanalizace
  • Komunikace
  • Sadové úpravy