STAVBA: PAVILON ZŠ ŠPITÁLSKÁ

Termín realizace: 11/2016- 12/2016
Objem prací:

  • Sejmutí ornice
  • Hloubení jam
  • Výkop kanalizace
  • Základ pro opěrnou stěnu
  • Odvoz na skládku
  • Zásypy jam a šachet