POZEMNÍ STAVBY

Společnost EUROEKOstavby s.r.o. je mezi odbornou veřejností známa zejména jako společnost zabývající se realizací zemních prací. V poslední době však firma dynamicky rozšiřuje svoji působnost o další obory. Jednou z důležitých oblastí působení se postupně stává realizace pozemních staveb, kde jsme připraveni naplnit jak klasické, tak i netradiční požadavky nejrůznějších investorů ze sektoru veřejného i soukromého.

V oblasti občanského a průmyslového stavebnictví provádíme na klíč nejrůznější opravy, rekonstrukce či nové výstavby bytových objektů, výrobních a průmyslových hal, obchodních, logistických a skladových center až po komunikace, parkoviště nebo zpevněné plochy

PROVÁDÍME:

•    Kompletní zemní práce pro všechny stavby
•    Hrubé terénní úpravy
•    Výstavbu komunikací, parkovišť, zpevněných ploch a hřišť
•    Výstavbu vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek
•    Výstavbu a rekonstrukci vodojemů a čistíren odpadních vod včetně technologie
•    Pokládku inženýrských sítí pro bytovou a průmyslovou výstavbu