TECHNICKÉ A BIOLOGICKÉ REKULTIVACE

Společnost EUROEKOstavby s.r.o. zaměřuje svoji činnost také na rekultivace skládek, odkališť elektráren, odkališť při důlní činnosti. Mezi realizovanými projekty se objevují rovněž výstavba kompostáren. Působnost společnosti se postupně rozšiřuje na celé území naší republiky.

Kvalitní strojové vybavení a dlouholeté zkušenosti v oboru jsou pro naše obchodní partnery zárukou kvality a vzájemně výhodné spolupráce. Naším cílem je, aby se jméno společnosti stalo jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance symbolem profesionality, kvality a jistoty.

•    Technická a biologická rekultivace skládek
•    Technická a biologická rekultivace odkališť
•    Technická a biologická rekultivace prostorů po těžební činnosti
•    Sanace starých ekologických zátěží
•    Výstavba kompostáren