STAVBA: PAVILON ZŠ ŠPITÁLSKÁ

Termín realizace: 2022
Objem prací:

  • Odstranění stromů a dřevin
  • Přípravné zemní práce
  • Splašková kanalizace
  • Vátlak z ČSOV
  • ČSOV
  • Dešťová kanalizace
  • Komunikace